Gaszenie pożarów — zobacz, jak przebiega akcja krok po kroku

jak gasić pożary

Gaszenie pożarów to wielkie wyzwanie logistyczne. W jaki sposób wygląda profesjonalna akcja gaszenia ognia? O czym muszą pamiętać strażacy? Co jeszcze trzeba wiedzieć? Czy gaszenie ognia jest niebezpieczne? Sprawdźmy!

Metody gaszenia pożarów, czyli jak gasić pożar

Istnieje wiele metod gaszenia pożarów stosowanych przez strażaków. Niektóre z tych metod to m.in:

– Systemy wentylacyjne

– gaśnice

– tryskacze

– Urządzenia wykrywające

– Systemy łączności awaryjnej

– Sprzęt specjalistyczny, taki jak hełmy, zbiorniki powietrza i sprzęt szybkiego reagowania

Specjalistyczny sprzęt gaśniczy

Strażacy używają wielu różnych narzędzi i sprzętu do walki z pożarami. Pierwszym z nich jest wąż strażacki. Jest to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia służącego do gaszenia pożarów, ponieważ umożliwia strażakom gaszenie wodą, a nie tylko powietrzem. Oprócz węża strażackiego do dyspozycji są hełmy, buty i płaszcze, które zapewniają ochronę przed gorącem i płomieniami. 

Sposoby gaszenia pożarów różnią się w zależności od środków gaśniczych, jakimi dysponujemy. Inaczej gasi się pożary cieczy, a inaczej np. łąk, traw czy odzieży. Może na przykład okazać się, że woda nie pozwoli skutecznie zdusić ognia, a wręcz spotęguje efekt palenia. Czasem o wiele lepszym wyborem będzie piana gaśnicza. W Polsce można kupić różne środki ochrony przeciwpożarowej, które są odpowiednio dopasowane do różnych grup ryzyka.

Trudno byłoby na przykład gasić serwerownię przy użyciu wody. Użycie jej w takim miejscu mogłoby być katastrofalne w skutkach. Jeśli chcemy wiedzieć, jak przebiega akcja, można wziąć udział w profesjonalnych szkoleniach o różnym zakresie. Często są one organizowane przez ochotnicze lub państwowe straże pożarne. Można tedy zapytać, jak radzić sobie z zapłonem określonego materiału. 

Strażacy na pewno chętnie powiedzą, na jakiej powierzchni nie stosować konkretnego materiału gaśniczego, a także doradzą, jak skutecznie odciąć dopływ tlenu w pożarze, by zdusić jego rozwój. Oprócz tego istnieje wiele innych narzędzi, takich jak płaszcz bunkrowy lub tank-top do szybkiego gaszenia pożarów w ograniczonych przestrzeniach, takich jak kanały lub tunele. 

Istnieją także narzędzia specjalne, takie jak pistolet pokładowy, którego można użyć do szybkiego wstrzyknięcia wody do płonącego budynku w celu opanowania pożaru. Strażacy mają także specjalistyczne obuwie zwane “butami”, które pomaga im w bieganiu po drabinach i noszeniu na plecach ciężkiego sprzętu.

W przeszłości, gdy ludzie mieszkali w małych wioskach lub miasteczkach, gdzie mogli szybko dotrzeć do siebie nawzajem za pomocą tego typu metod, gaszenie pożarów było istotną częścią naszego społeczeństwa. Jednak teraz, gdy mieszkamy w miastach, gdzie dotarcie do siebie w razie zagrożenia zajmuje więcej czasu, nie wszystkie miejsca mają taki sam poziom dostępu do zasobów straży pożarnej.

Pojazdy gaśnicze

Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy będą musieli ocenić sytuację. W niektórych przypadkach można wykorzystać jednostkę straży pożarnej, aby upewnić się, że nie ma już żadnych zagrożeń podczas poszukiwania ofiar i gaszenia płomieni. Każdy pojazd używany w akcji gaśniczej powinien być wyposażony w odpowiedniej wielkości zbiornik paliwa i gaśnice. Sprzęt powinien być regularnie sprawdzany pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub zużycia.

Pojazdy gaśnicze zapewniają szybki dostęp do materiałów, których działanie sprawdzi się w wielu różnych scenariuszach. Zarówno podczas gaszenia konstrukcji, gdzie składowane są metale, które mogą się stopić, jak i w przypadku gaszenia urządzeń elektrycznych, które wciąż są pod napięciem sieciowym. Inaczej będzie wyglądało też gaszenie, czy właściwie duszenie węgla. W takiej sytuacji trzeba bardzo uważać, bo może dojść do niebezpiecznego nagromadzenia się gazów palnych i ciepła na małym obszarze.

Kolejnym krokiem jest określenie, ile wody potrzeba na danym obszarze lub w budynku objętym pożarem, aby można było ugasić pożar. Istnieją różne rodzaje hydrantów, z których strażacy mogą pobierać wodę, w zależności od rodzaju pożaru, z którym mają do czynienia. Przed uruchomieniem hydrantu należy upewnić się, jaki typ hydrantu jest potrzebny.

Przed przystąpieniem do gaszenia pożaru ważne jest, aby wszystkie osoby zaangażowane w walkę z nim rozumiały, jakie są ich role w tym procesie. Obejmuje to wiedzę na temat obsługi sprzętu, a także przestrzeganie procedur bezpieczeństwa określonych przez dany wydział i agencję.

Strażacy powinni zawsze nosić odzież ochronną podczas gaszenia pożarów lub wykonywania innych obowiązków związanych ze służbami ratowniczymi. Mogą to być hełmy, gogle, maski i rękawice, w zależności od stanowiska pracy w danym departamencie lub agencji.

 Jak ugasić pożar? – krok po kroku

Podczas gaszenia pożaru strażacy wykonują kilka czynności. Kroki te mogą się różnić w zależności od wielkości pożaru i jego głębokości. Jednym z pierwszych kroków gaszenia pożaru jest zlokalizowanie jego źródła. Stamtąd strażacy używają narzędzi ręcznych, takich jak siekiery i drabiny, aby znaleźć się w bezpiecznej pozycji roboczej w pobliżu. 

Następnie upewniają się, że podczas próby ugaszenia pożaru nie ma osób zagrożonych. Następnie, jeśli to możliwe, próbują opanować płomienie za pomocą piany lub wody. Może to obejmować kierowanie strumieni wody na gorące miejsca lub rozpylanie dużych ilości piany na płonący żar w celu jego stłumienia. Na koniec strażacy przewietrzą teren przed próbą wyciągnięcia ofiar z zadymionych pomieszczeń.

 Podsumowanie

– Gaszenie pożarów to proces polegający na gaszeniu pożarów, które już się rozpoczęły, i zapobieganiu ich rozprzestrzenianiu się.

– Liczba różnego rodzaju pożarów wzrosła w ostatnich latach z powodu wielu czynników, w tym podpaleń.

– Do gaszenia pożarów strażacy używają wielu różnych narzędzi, takich jak węże, pompy i wieże wodne.

– W zależności od rodzaju pożaru strażacy mogą również używać specjalnego sprzętu, takiego jak maski gazowe i/lub kamery termowizyjne.